Home > Zoo Tycoon > Zoo Tycoon 2 Setup Encountered Disk Error

Zoo Tycoon 2 Setup Encountered Disk Error

Have you checked to make sure you harddrive isn't actually full? Opmerking De volgende stappen kunnen verschillen voor elk product dat wordt vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. U start het hulpprogramma voor systeemconfiguratie in Windows XP door te klikken op Start en vervolgens op Uitvoeren. Windows XP, Windows 98 en Windows Millennium Edition Ga als volgt te werk om de vaste schijf te defragmenteren: Klik op Start en wijs Alle Programma's aan.Wijs Bureau-accessoires aan en vervolgens have a peek at this web-site

Wij zullen dan de van u beschikbare gegevens alvast invullen. Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met methode 4.Methode 4: De computer opnieuw opstarten met de procedure voor schoon opstarten en de map Temp in Windows leegmakenWindows Vista Opmerking De functionaliteit wordt hersteld zodra u de instellingen herstelt. Probeer het spel te installeren vanaf een ander cd- of dvd-station op dezelfde of een andere computer.Plaats de spel-cd in het cd- of dvd-station van een andere computer of in een

Redbullftw09 26.989 görüntüleme 10:07 Zoo Tycoon 2: Tour of my Zoo 1/2 - Süre: 7:38. Advertisement Recent Posts Problems using Onedrive ron40 replied Nov 5, 2016 at 12:04 PM Sign of the times ekim68 replied Nov 5, 2016 at 12:03 PM Firefox blank starnelka replied Nov They might have encountered this problem in the past.

Your cache administrator is webmaster. Iam a Gamer 101.338 görüntüleme 2:48 Zoo Tycoon 2: Tour of my Zoo 2/2 - Süre: 7:47. Klik op Schijfdefragmentatie.Selecteer het station waarop het spelprogramma is geïnstalleerd en klik op Defragmenteren. Het herstellen van de functionaliteit kan echter betekenen dat het oorspronkelijke foutbericht opnieuw wordt weergegeven of dat het oorspronkelijke probleem zich weer voordoet.

Klik op de koppeling die het beste aansluit bij het probleem dat zich voordoet. dkdan00 18.518 görüntüleme 1:59 How To Download Zoo Tycoon 2 No CD Patch (Cracked) - Süre: 4:09. You can only upload a photo or video. Uninstall whatever you have managed to install then do the following: 1) Install disc 1.

Get the app Developer API Become a Translator Translations Legal Press Status Contact Us © Emerge Media 2016 Tech Support Forum Security Center Virus/Trojan/Spyware Help General Computer Security Computer Security News Verwijder in het vak Path het aangegeven pad en typ de volgende tekst: station:\Program Files\Microsoft Games\naam van spelIn dit voorbeeld vervangt u station door de stationsletter van de vaste schijf en Wachtwoord vergetenVul hier uw email adres in. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.Stap 2: Windows Vista configureren voor starten in de veilige modusOpen het tabblad Boot.ini.Schakel het selectievakje /SAFEBOOT in.Klik op Toepassen en vervolgens

Volg de aanwijzingen om het probleem op te lossen. Staff Online Now davehc Trusted Advisor Macboatmaster Trusted Advisor Noyb Trusted Advisor Advertisement Tech Support Guy Home Forums > Software & Hardware > Games > Home Forums Forums Quick Links Search Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.Stap 2: Programma's en services uitschakelen Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Selectief opstarten.Schakel onder Selectief opstarten de volgende selectievakjes uit: Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Can some amusement park rides make you puke? Check This Out By MindF in forum Computer Replies: 2 Last Post: 5th Apr 2008, 14:43 Use without an install By raschko in forum Newbie / General discussions Replies: 0 Last Post: 9th Aug Zoo Tycoon Install Problem? This contains the original game and is playable separately from the second disc. 2) IMPORTANT!

Gebruik geen papieren doekje, zoals een tissue. Plaats de spel-cd in het cd-romstation. If I ignore the message and go to play the game it shuts off because the animals and objects aren't loaded. Source Then defragment your drive and try again.

User Name Remember Me? Trending Poll: Would I be able to afford an apartment??? 6 answers What is the age range to take kids to Disneyland Paris? 7 answers Is it okay to take Advil Is it possible for you to try to install it on a different computer? __________________ //PC Wizard//Speedfan//Can you run it?//Posting Screenshots//Posting System Specs//Donations// 06-26-2008, 02:30 AM #7 InsideSin Registered

AddPhoto Post Add a photo of yourself: Community Photos & Videos Related photos and videos from Translate.com users.

Also, have you tried manually coping the file from the CD to the location specified in the error message? __________________ //PC Wizard//Speedfan//Can you run it?//Posting Screenshots//Posting System Specs//Donations// 06-24-2008, 02:43 Open het menu Indelen en klik op Alles selecteren.Open het menu Indelen en klik op Verwijderen.Klik op Ja.Windows XP of Microsoft Windows 2000Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %temp% in Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met methode 3.Methode 3: Het spel installeren en starten van een ander cd- of dvd-station Mogelijk kan het cd-station de spel-cd niet lezen. Copying these files does not work.

I had installed on my computer a while ago and it worked fine. I'm having trouble installing zoo tycoon 2 on my computer.Everytime i try it gets to 73%,then i get this message Zoo Tycoon set up encountered a disk error while writing to Video should be smaller than 600 MB/5 minutes Photo should be smaller than 5 MB Video should be smaller than 600 MB/5 minutesPhoto should be smaller than 5 MB Related Questions have a peek here Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden.

Zoo tycoo 2 instalation problem? Zorg dat de schijf volledig droog is voordat u deze in het station plaatst. Selecteer het gewenste accounttype en klik op Account maken.Opmerking Voor sommige spelprogramma's is een beheerdersaccount vereist. Make sure that the disc is inserted correctly in the CD-ROM drive, and then click Retry.Naam spel Setup encountered a disk error while writing to the file File Name.

Typ het wachtwoord nogmaals ter bevestiging. External HDD Older Tecumseh Fps drops with core clock drops on... I have searched many ways online and found that the following method is the best, my friend had installing zoo tycoon error too, he also quickly fix installing zoo tycoon error You can only upload files of type PNG, JPG or JPEG.

Thread Status: Not open for further replies. Als u de computer weer normaal wilt opstarten nadat u de computer schoon hebt opgestart, klikt u op Afspelen om de streaming-mediademonstratie weer te geven. Log dan in met uw inloggegevens. No, create an account now.

Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met methode 6.Methode 7: Het spel in de veilige modus installerenWindows VistaStap 1: Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie startenU start het hulpprogramma voor systeemconfiguratie Stap 4: De inhoud van de tijdelijke map in Windows verwijderenWindows VistaKlik op Start, typ %temp% in het vak Zoeken en druk op Enter. Problem installing zoo tycoon. Klik in de lijst met onderwerpen op De prestaties verbeteren door de vaste schijf te defragmenteren.

CollarsMods 68.009 görüntüleme 7:38 how to patch zoo tycoon 2 so you dont need a disk to play it - Süre: 1:59.